Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Overdracht van ondernemingen
Prévisualiser ce livre
Overdracht van ondernemingen
Prix membre: 194,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 194,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2015
ISBN-13: 9782804485016
Description:
In dit werk worden diverse fiscale aandachtspunten bij de overdracht van aandelen en van bedrijfsactiva belicht, inzonderheid vanuit de recente ontwikkelingen in de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer De essentiële aandachtspunten die vanuit fiscaal en vermogensrechtelijk oogpunt van belang zijn bij overdracht van ondernemingen: Het juridische, fiscaal en vermogensrechtelijk kader rond de overdracht van een onderneming is bijzonder complex en vereist een gefundeerde analyse van de toepasselijke regels, timing en methode. Het is essentieel om op toegankelijke wijze een degelijk inzicht in deze regelgeving te krijgen. Zo niet dreigt de ondernemer en / of zijn adviseur in dit labyrint aan regels verloren te lopen. De auteurs behandelen de diverse aspecten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van een overname van een onderneming, en gaan nader in een aantal onderwerpen die in de praktijk van bijzonder belang zijn
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)