Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Sociale verkiezingen 2012- Overzicht van rechtspraak
Prévisualiser ce livre
Sociale verkiezingen 2012- Overzicht van rechtspraak
Prix membre: 164,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 164,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2015
ISBN-13: 9782804483913
Description:
<p>De volgende vierjaarlijkse sociale verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk zullen plaatsvinden in mei 2016 Aan de verkiezingsdag gaat een nauwkeurig na te volgen procedure van 150 dagen vooraf, die dus reeds start in december 2015. Daarenboven is 2015 het referentiejaar voor de berekening van het aantal werknemers en uitzendkrachten. De procedure van de sociale verkiezingen leidt doorgaans tot een waaier van betwistingen en gerechtelijke procedures. Dit was niet anders tijdens de vorige sociale verkiezingen van 2012. Een goede kennis van potentiële discussiepunten is dan ook onmisbaar om de verkiezingsprocedure in goede banen te leiden.  Oplossingen, gedistilleerd uit de rechtspraak:<br/>In dit boek worden alle juridische knelpunten van de vorige verkiezingen en de interpretaties die de rechters hieraan gegeven hebben gedetailleerd in kaart gebracht en becommentarieerd: niet alleen i.v.m. proceduriële aspecten, maar ook over de klassieke kwesties.  Op die manier vormt het een handige leidraad voor de practicus in zijn of haar zoektocht naar de invulling van de fundamentele principes en begrippen die eigen zijn aan de verkiezingsprocedure en krijgen knelpunten uit de praktijk een duidelijke oplossing. Dit overzicht van rechtspraak vormt een onmisbaar werkinstrument voor een succesvol verloop van de komende verkiezingsprocedure.</p>
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)