Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Duiding Deontologie Juridische beroepen: advocatuur
Prévisualiser ce livre
Duiding Deontologie Juridische beroepen: advocatuur
Prix membre: 69,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 69,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2015
ISBN-13: 9782804481568
Description:
Deontologie Advocatuur bespreekt in een algemeen hoofdstuk aan de hand van rechtspraak en rechtsleer de relevante artikelen uit het gerechtelijk wetboek, strafwetboek, OCMW-decreet, WIB etc&hellip; <br /><br />Hierbij worden vraagstukken beantwoord over o.a. de eedaflegging, wie zijn advocaten bij het Hof van Cassatie en wat doen ze, welke tuchtstraffen zijn er, het beroepsgeheim, &hellip;<br /><br />In een tweede hoofdstuk worden ook de Codex deontogie&nbsp; van OVB&nbsp; (30 september 2014) en de reglementen van de Nationale orde besproken. &nbsp; Volgende teksten komen aan bod: Gerechtelijk Wetboek Strafwetboek Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Gem. Decreet OCMW-decreet Wetboek van inkomstenbelastingen van 10 april 1992 (WIB) Wetboek BTW: Wetboek van 3 juli 1969 van de belasting over de toegevoegde waarde Witwaswet: Geco&ouml;rdineerde wet van 11 januari 1993 tit voorkoming van het gebruik van het financi&euml;le stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Codex deontogie&nbsp; van OVB&nbsp; (30 september 2014)
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)