Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken
Prévisualiser ce livre
Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken
Prix membre: 194,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 194,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2015
ISBN-13: 9782804481537
Description:
Deze nieuwe uitgave van Duiding Beslag en Verbeurdverklaring in Strafzaken bouwt voort op het concept van de eerste uitgave, die inmiddels een paar jaar oud is. De basisidee blijft behouden: deze uitgave bevat alle nuttige bronteksten betreffende inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken aan, voorzien van commentaar door de inmiddels gekende auteurs. <br />Nieuwigheden zijn vooral te signaleren op het gebied van beslag inzake verkeer en een nieuwe vorm van 'asset recovery': het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)