Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Duiding Deontologie Juridische beroepen: Gerechtsdeurwaarders
Prévisualiser ce livre
Duiding Deontologie Juridische beroepen: Gerechtsdeurwaarders
Prix membre: 69,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 69,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2015
ISBN-13: 9782804480714
Description:
In een handig naslagwerk&nbsp; bespreekt het boek de deontologische code van de gerehtsdeurwaarders<br /> De (vaak artikelsgewijze) commentaren&nbsp; waarbij geput wordt uit rechtspraak en rechtsleer zijn geschreven door specialisten inzake de deontologie van gerechtsdeurwaarders
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)