Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Privacywetgeving
Prévisualiser ce livre
Privacywetgeving
Prix membre: 94,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 94,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2015
ISBN-13: 9782804480127
Description:
&nbsp; Staalkaart van de principes&nbsp;&eacute;n de verdere doorwerking en specificiering van de privacyprincipes en verwerking van persoonsgegevens:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Het is duidelijk zichtbaar dat de privacywetgeving niet enkel wortelt in grondrechten of de leer van de persoonlijkheidsrechten maar in alle takken en wortels van het recht en het maatschappelijk leven terug te vinden is.&nbsp; Ten gevolge van de stijgende aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en vanuit de bekommernis een niet-correct gebruik van persoonsgegevens&nbsp; te beletten of te sanctioneren, is een veelheid aan regelgeving ontstaan. &nbsp; Sinds 1 januari 2010 is voor alle Vlaamse bestuursniveaus het e-govdecreet van kracht.&nbsp;&nbsp; Daardoor is een volledige documentatie over de wet-en regelgeving betreffende gegevensverwerking onmisbaar geworden voor elke Vlaamse administratie&nbsp; Handige verzameling van de her en der verspreide regelgeving:<br /><br />Voor deze complexe en steeds sneller evoluerende materie is dit ThemaWetboek een ideaal werkinstrument. Het ontsluit de her en der verspreide regelgeving en brengt alle relevante regelgeving samen, op alle niveaus: zowel op internationaal, Europees, federaal als op het vlak van gewesten en gemeenschappen. Onmisbaar voor iedereen die zijn rechten en verantwoordelijkheden wil kennen en inbreuken wil vermijden:<br /><br />Niet alleen algemene wet- en regelgeving ivm verwerking persoonsgegevens is opgenomen. Vermits een groot deel van de regelgeving betrekking&nbsp;heeft op specifieke sectoren, komen ook al deze domeinen aan bod: Strafwetgeving,&nbsp; Sociaal recht, Rijksregister en bevolking, Ondernemingen, Gerechtelijk recht, Statistiek, Gezondheidsrecht, Politie en veiligheid, bewakingscamera&rsquo;s, Bestuursrecht, Informatiemaatschappij, Consumentenrecht, Fiscaal recht. Vlot toegankelijk:<br /><br />Waar nuttig zijn de akten voorzien van annotaties (verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, wetshistorieken, verwijzingen naar rechtspraak). Voor een vlotte ontsluiting is een verwijzingsregister&nbsp;en een verklarende woordenlijst opgenomen. Bijgewerkt tot BS 1 september 2014 Ook beschikbaar in een Franse versie: Code Th&eacute;matique L&eacute;gislation protection vie priv&eacute;e.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)