Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Wet & Duiding Sociale bijstand
Prix membre: 219,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 219,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2014
ISBN-13: 9782804474249
Description:
&nbsp;Handige verzameling van alle relevante wetgeving:Dit becommentarieerd wetboek bundelt alle relevante wet- en regelgeving i.v.m. sociale bijstand, met name ocmw-bevoegdheid, maatschappelijke dienstverlening, recht op maatschappelijke integratie,<br>gewaarborgde gezinsbijslag, inkomensgarantie ouderen en gehandicapten.<br><br>Voorzien van een grondige verhelderende commentaar met contextualisatie:<br>Deze annotaties laten toe het artikel&nbsp; in zijn volledige context te situeren.&nbsp; <br>Per artikel vindt u een uitvoerige duiding: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om de reglementering te begrijpen en toe te passen, en rechtsleer.<br><br>Commentaar die een onmiddellijk inzicht geeft in de wet en de toepassing ervan:<br>Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek.<br><br>Onmisbaar naslagwerk voor en door practici:<br>Zoals het ondertussen in de reeks ‘Wet & Duiding’ gebruikelijk is, is dit werk het resultaat van de kruisbevruchting tussen academici, advocaten en magistraten en practici uit het werkveld (OCMW,..) <br>
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)