Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Wet & Duiding Kids-Codex Boek IV
Prévisualiser ce livre
Wet & Duiding Kids-Codex Boek IV
Prix membre: 154,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 154,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2014
ISBN-13: 9782804473730
Description:
In dit vierde deel van de KIDS-Codex worden het strafrecht en het strafprocesrecht, voor zover relevant voor minderjarigen, in extenso behandeld. In hoofdstuk 9 (minderjarigen en het strafrecht), worden de verschillende misdrijven geschetst die mogelijks gepleegd kunnen worden ten aanzien van minderjarigen. (De rechtspositie van de minderjarige als dader komt aan bod in het hoofdstuk over jeugdrecht.)In hoofdstuk 10 (minderjarigen en het strafprocesrecht), gaat de aandacht naar de juridis&shy;che positie van minderjarigen die bij een misdrijf betrokken zijn, hetzij als getuige, hetzij als slachtoffer. In elk hoofdstuk komen eerst de internationale verdragen aan bod (in het bijzonder het IVRK en het EVRM). Vervolgens wordt de Belgische wetgeving onder de loep genomen. De wetteks&shy;ten worden telkens voorzien van een commentaar, opgesteld door experten in de specifieke deelmateries. Deze commentaren belichten zowel rechtspraak als rechtsleer, en vormen zo een waardevolle duiding bij de wetteksten. <br /><br />&nbsp;
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)