Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Wet & Duiding Kids-Codex Boek III
Prix membre: 184,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 184,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2014
ISBN-13: 9782804473686
Description:
In dit derde&nbsp;deel van de KIDS-Codex worden alle relevante bepalingen uit het onderwijsrecht, vrijetijdsrecht en vreemdelingenrecht behandeld en becommentarieerd. Zie inhoudstafel <br>* De vijfdelige KIDS-Codex bundelt op unieke wijze de belangrijkste regelgeving in verband&nbsp;met&nbsp;minderjarigen: het is het allereerste wetboek dat specifiek de invalshoek van minderjarigen hanteert. Deze teksten betreffen steeds de positie, de rechten en de plichten van minderjarigen. Per thema wordt niet alleen de relevante – Internationale én Belgische – wetgeving weergegeven. <br><br>Deze worden tevens voorzien van een commentaar, met de meeste zorg opgesteld door experten in de specifieke deelmateries.<br>Deze commentaren vormen een waardevolle duiding bij de wetteksten, doordat ze zowel de toepassing ervan in rechtspraak als de opvattingen in de rechtsleer belichten. De Codex kent volgende thematische opdeling:<br><b>I Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het procesrecht</b><br><b>II Personen- en Familierecht </b><br><b>III&nbsp; Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht</b><br><b>IV &nbsp;Strafrecht, Strafprocesrecht</b><br><b>V&nbsp; Arbeidsrecht,&nbsp; Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht</b><br><i><br></i>
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)