Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Wet & Duiding Kids-Codex Boek V
Prévisualiser ce livre
Wet & Duiding Kids-Codex Boek V
Prix membre: 189,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 189,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2014
ISBN-13: 9782804470616
Description:
Het vijfde en laatste boek van de KIDS-Codex, wordt de positie van de mnderjarigen in het sociaal recht&nbsp;grondig ontleed.<br /><br />Eerst wordt nagegaan wanneer en hoe minderjarigen in aanraking komen met het arbeidsrecht (hoofdstuk 11). <br />Vervolgens wordt de regelgeving besproken waarmee minderjarigen te maken (kunnen) hebben in verband met sociale zekerheid (hoofdstuk 12).<br />Ten slotte worden de rechten en plichten van minderjarigen in het gezondheidsrecht onderzocht (hoofdstuk 13). Waar nodig wordt hier specifiek aandacht besteed aan de juridische situatie van minderjarigen met een psychische stoornis. <br /><br />&nbsp;
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)