Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Duiding Kansspelen
Prévisualiser ce livre
Duiding Kansspelen
Prix membre: 154,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 154,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2015
ISBN-13: 9782804459734
Description:
Meest omvattende werk over kansspelen op de Belgische markt:<br /><br />In 2010 werd de wet wet van 7 mei 1999 op op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers ingrijpend gewijzigd. <br />Weddenschappen, mediaspelen en online kansspelen werden voor de eerste maal coherent geregeld met de invoering van een vergunningsysteem. <br />Ook werden de&nbsp; bevoegdheden van de centrale toezichthouder, de Kansspelcommissie, aanzienlijk verruimd. In dit boek worden de gewijzigde wet en de meest recente uitvoeringsbesluiten uitgebreid besproken<br />Daarnaast komt ook de loterijwetgeving aan bod, met bijzondere aandacht voor de Nationale Loterij. <br />Tot slot wordt dieper ingegaan op de fiscale regels die gelden voor kansspelen.<br /><br />Grondige analyse op basis van rechtspraak en rechtsleer:<br /><br />Uiterst nuttig voor de praktijk zijn de uitvoerige artikelsgewizje commentaren met verwijzingen naar de relevante rechtspraak en doctrine. De ontwikkelingen op Europees vlak krijgen eveneens ruime aandacht.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)