Coopoly - Logo
Coopoly - Logo
Wet & Duiding Bodem
Prix membre: 184,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 184,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Uitgeverij Larcier
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2013
ISBN-13: 9782804459673
Description:
Actueel overzicht van de bodemregelgeving in Vlaanderen en Brussel:&nbsp; Dit becommentarieerd wetboek bevat de Vlaamse en de Brusselse regelingen inzake bodem. Naast het Vlaamse bodemdecreet (van 2006) en de Brusselse bodemordonnantie&nbsp;(van 2009) zijn ook de relevante uitvoeringsbesluiten opgenomen (bijgewerkt tot 1 oktober&nbsp;2012). Van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de teksten zowel in het Nederlands&nbsp;als in het Frans opgenomen.&nbsp; Verrijkt met uitgebreide annotaties, geput uit de rijke rechtspraak en&nbsp;administratieve beslissingen: Het Vlaamse bodemdecreet en de Brusselse bodemordonnantie worden artikelsgewijs&nbsp;voorzien van annotaties&nbsp;bestaande uit wetshistorieken en handige interne kruisverwijzingen en verder van uitgebreide commentaar met verwijzingen naar&nbsp;parlementaire voorbereiding, rechtsleer en rechtspraak, zowel de relevante rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, van de Raad van State als van de (gewone) hoven en rechtbanken.<br><br>De bodemregelgeving is immers, voornamelijk via de grondoverdrachtregeling, diep&nbsp;doorgedrongen in&nbsp;privaatrechtelijke verhoudingen. Dit heeft aanleiding gegeven&nbsp;tot een rijke rechtspraak, bijvoorbeeld in koop- en huurrechtgeschillen of appartement -mede-eigendom. Naast de rechtspraak stricto sensu zijn ook&nbsp;de administratieve beslissingen (OVAM &nbsp;of&nbsp;Vlaamse Regering, bijvoorbeeld inzake vrijstelling van saneringsplicht) in de annotaties&nbsp;betrokken omwille van hun belang voor de rechtspraktijk. Handig werkinstrument: Deze annotaties maken deze uitgave tot een uniek werkinstrument voor notarissen,&nbsp;vastgoedmakelaars, boekhouders, bodemdeskundigen, experten in onroerende goederen,&nbsp;bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren, ambtenaren, curatoren, magistraten en advocaten.&nbsp; De kruisverwijzingen en het trefwoordenregister vergemakkelijken de raadpleging.
Aperçu du livre
   (Quantité: 1)