Coopoly - Logo
Rudan Mì-bheanailteach is an Cothroman, Dàin
Rudan Mì-bheanailteach is an Cothroman, Dàin
Prix membre: 9,99$ (qu'est-ce que c'est?)
Prix régulier: 9,99$
   (Quantité: 1)
Disponibilité:
Ebook en format EPUB. Disponible pour téléchargement immédiat après la commande.
Éditeur:
Cape Breton University Press
Protection:
Filigrane
Année de parution:
2014
ISBN-13: 9781772060065
Description:
’S e sgrìobhadair, bàrd, seinneadair, fear-ciùil agus fear-teagaisg a th’ann an Lodaidh MacFhionghain a tha ’g obair ann a’ leasachadh na Gàidhlig an Albainn Nuaidh.

Lewis MacKinnon is a writer, poet, singer, musician and teacher who works in Gaelic development in Nova Scotia.

Air a bhreith ann an Baile Inbhirnis, Ceap Breatainn is air a thogail ann a’ Siorramachd Antaiginis air tìr mór na h-Albann Nuaidhe. Tha Lodaidh a’ fuireach le a theaghlach ann a’ Sackville Mheadhanach, teann air Baile Haileafaics, Alba Nuadh.

Born in Inverness, Cape Breton and raised in Antigonish County on the Nova Scotia mainland, Lewis lives with his family in Middle Sackville, close to Halifax, Nova Scotia.

Born in Inverness, Cape Breton and raised in Antigonish County on the Nova Scotia mainland, Lewis lives with his family in Middle Sackville, close to Halifax, Nova Scotia.